Ważne ogłoszenie

HARMONOGRAM DOWOZÓW i ODWOZÓW UCZNIÓW SP Działoszyn rok szkolny 2021/2022 
Dowozy uczniów z poszczególnych miejscowości:
Wyszków  godz. 7:20; Posada godz.  7:30; Bratków godz. 7:35 
Lutogniewice  godz. 7:22; Krzewina godz. 7:30 
 
Odwozy uczniów do poszczególnych miejscowości: 
Dzień tygodnia            Odwóz  I  kurs             Odwóz II  kurs
Poniedziałek                 godz. 12.45                  godz. 14.35
Wtorek                         godz. 13:45                   godz. 15:30
Środa                            godz. 12:45                  godz. 14:35
Czwartek                     godz.  12:45                  godz. 15:30
Piątek                           godz.  12:45                 godz. 14:35

Aktualności

               
       Dnia 20.05.2016r. w Pieńsku, odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny klas IV. Wzięły w nim udział 3-osobowe zespoły z 10 szkół z terenu naszego powiatu, w tym 5 z naszej gminy. Łącznie w konkursie zmierzyło się ze sobą 30 uzdolnionych matematyków.
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice:
- Gabriela Olejarz,
- Olga Stefaniak,
- Martyna Janiszek.
         Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część (testowa) zawierała 10 zadań, które uczniowie musieli rozwiązać w ciągu 20 minut. Druga zaś, zawierała 5 zadań otwartych, a czas przewidziany na ich rozwiązanie to 30 minut.
Wyniki konkursu:
Dwie uczennice – Olga i Martyna zajęły ex aequo V miejsce, a Gabriela – VI.
Dzięki bardzo dobrym wynikom naszych uczennic, w klasyfikacji zespołowej zajęliśmy           III miejsce.
 
II miejsce w Konkursie zajęła SP w Ruszowie, a  I – SP nr 3 w Bogatyni.
 
Nasze uczennice otrzymały dyplomy za uzyskane miejsca oraz ciekawe nagrody, a szkoła – dyplom za zajęcie III miejsca.
 
Gratulujemy !
 
alt             alt
 
       Dnia 29.04.2016 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Współorganizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Uczniowie rywalizowali podczas testu wiedzy oraz testu sprawnościowego. 
 
          Głównym celem turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno pieszych, jak i kierujących. 
         Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej: Olga Bachir, Wiktoria Makulska, Kamil Samelski i Maciej Szemiel i gimnazjum: Dominik Majak, Maks Stawiarski i Szymon Łaźniewski  świetnie sobie poradzili z postawionymi przed nimi zadaniami. Tym samym w ogólnej klasyfikacji  szkoła podstawowa zajęła 5 miejsce, zaś gimnazjum – zaszczytne miejsce 2. Uczestniczące w zawodach drużyny oraz zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
        Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy dużej wiedzy teoretycznej z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności praktycznych.
 
 
 
     11 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, III Miejsko-Gminny Konkurs „Sudoku”.  Wzięli w nim udział uczniowie z następujących szkół:
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Działoszynie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porajowie,
- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni,
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogatyni,
- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bogatyni,
- Publiczne Gimnazjum w Porajowie,
- Publiczne Gimnazjum w Działoszynie.
 
Celem konkursu była popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.
 
Wyniki konkursu:
 
- kategoria – Szkoła Podstawowa:      Mistrzem „Sudoku”  został Stanisław Piotrowski.
- kategoria – Gimnazjum:                   Mistrzem „Sudoku”  została  Weronika Olenkiewicz .
            
Mistrzowie obu kategorii otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy –dyplomy uczestnictwa.
      
              Konkurs przygotowały nauczycielki matematyki Edyta Małkiewicz i Jadwiga Proniewicz-Hasiak.