Ważne ogłoszenie

Drodzy rodzice 
Od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie.
Bez zmian pozostaje praca oddziału przedszkolnego w szkole.
W miarę potrzeb na terenie szkoły będą zorganizowane godziny konsultacji dla uczniów klas ósmych. 
 
Czas trwania zajęć na zoomie (lekcja on-line) od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.
1. lekcja godz. 8:00 – 8:30
2. lekcja godz. 8:45 – 9:15
3. lekcja godz. 9:30 – 10:00
4. lekcja godz.10:15 – 10:45
5. lekcja godz. 11:00 – 11:30
6. lekcja godz. 11:45 – 12:15
7. lekcja godz. 12:30 – 13:00
 
W dniach od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna.
_____________________________________________
PŁATNOŚĆ ZA OBIADY
Płatność za obiady tylko przelewem. Wpłata musi być dokonana do 10. dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach płatności za obiady można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły. 
Cena za jeden obiad wynosi 5,00 zł. 
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie 
Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia
nr konta:  47  1020  2137  0000  9502  0121  4519
w PKO BP oddział Bogatynia
W TYTULE PŁATNOŚCI PROSZĘ PODAĆ: 
MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO  DZIECKA, KLASA
 

Aktualności

          Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz 24. „mierzyliśmy naprawdę wysoko” i wraz z całą Polską zbieraliśmy fundusze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zbiórka prowadzona była zarówno
w szkole, jak i na terenie Działoszyna.  Nasi wolontariusze: Dominik Majak, Maciej Samelski i Krystian Szutenbach  mimo niesprzyjającego mrozu kwestowali 10 stycznia na ulicach Działoszyna. Dzięki   dobrym sercom wielu ludzi przyczyniliśmy się do wielkiego sukcesu Orkiestry, za co bardzo

                                                                     DZIĘKUJEMY!

alt

          Od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w naszej szkole zorganizowana była akcja Góra Grosza, która polegała  na zbiórce monet. Każdy grosz zbierany był na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Celem ogólnopolskiej kampanii jest zbieranie funduszy na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu rodzinnego jak, również stworzenie miejsc, które będą podobne do domu rodzinnego.

Więcej…

Zamawiający
Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej
I Gimnazjum im. św. J. Śląskiej
Działoszyn 33
59-916 Bogatynia
 
IZP.1.1.2016
                                                                                           Bogatynia, dnia 21.01.2016r.
 
 
  
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej i Gimnazjum im. św. J. Śląskiej w Działoszynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup oleju opałowego – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 3 złożona przez:
GAZ PETROL Sp z o.o
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. 1 Maja 90
cena brutto za 1000 l – 2003,67 złotych
Uzasadnienie wyboru :