Ważne ogłoszenie

HARMONOGRAM DOWOZÓW i ODWOZÓW UCZNIÓW SP Działoszyn rok szkolny 2021/2022 
Dowozy uczniów z poszczególnych miejscowości:
Wyszków  godz. 7:20; Posada godz.  7:30; Bratków godz. 7:35 
Lutogniewice  godz. 7:22; Krzewina godz. 7:30 
 
Odwozy uczniów do poszczególnych miejscowości: 
Dzień tygodnia            Odwóz  I  kurs             Odwóz II  kurs
Poniedziałek                 godz. 12.45                  godz. 14.35
Wtorek                         godz. 13:45                   godz. 15:30
Środa                            godz. 12:45                  godz. 14:35
Czwartek                     godz.  12:45                  godz. 15:30
Piątek                           godz.  12:45                 godz. 14:35

Aktualności

          Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku po raz 24. „mierzyliśmy naprawdę wysoko” i wraz z całą Polską zbieraliśmy fundusze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zbiórka prowadzona była zarówno
w szkole, jak i na terenie Działoszyna.  Nasi wolontariusze: Dominik Majak, Maciej Samelski i Krystian Szutenbach  mimo niesprzyjającego mrozu kwestowali 10 stycznia na ulicach Działoszyna. Dzięki   dobrym sercom wielu ludzi przyczyniliśmy się do wielkiego sukcesu Orkiestry, za co bardzo

                                                                     DZIĘKUJEMY!

alt

          Od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku w naszej szkole zorganizowana była akcja Góra Grosza, która polegała  na zbiórce monet. Każdy grosz zbierany był na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Celem ogólnopolskiej kampanii jest zbieranie funduszy na tworzenie programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu rodzinnego jak, również stworzenie miejsc, które będą podobne do domu rodzinnego.

Więcej…

Zamawiający
Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej
I Gimnazjum im. św. J. Śląskiej
Działoszyn 33
59-916 Bogatynia
 
IZP.1.1.2016
                                                                                           Bogatynia, dnia 21.01.2016r.
 
 
  
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Zespół Szkoły Podstawowej im. św. J. Śląskiej i Gimnazjum im. św. J. Śląskiej w Działoszynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup oleju opałowego – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 3 złożona przez:
GAZ PETROL Sp z o.o
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. 1 Maja 90
cena brutto za 1000 l – 2003,67 złotych
Uzasadnienie wyboru :