Ważne ogłoszenie

Ferie letnie od dnia 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 
KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2020/2021
SP  w  DZIAŁOSZYNIE
 
01.09.2020 r.    –    Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
19.11.2020  r. –  Dzień otwarty, zebrania rodziców
23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna 
18.01.2021 r. – 31.01.2021 r. Ferie zimowe
02.02.2021 r. Klasyfikacja śródroczna
01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
25.05.2021 r. – 27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty
17.06.2021 r. Klasyfikacja końcoworoczna
25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 
 
        
 
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
16 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
12 listopada 2020 r.
13 listopada 2020 r.
30 kwietnia 2021 r.
4 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.