Ważne ogłoszenie

Drodzy rodzice 
Od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą uczyli się zdalnie.
Bez zmian pozostaje praca oddziału przedszkolnego w szkole.
W miarę potrzeb na terenie szkoły będą zorganizowane godziny konsultacji dla uczniów klas ósmych. 
 
Czas trwania zajęć na zoomie (lekcja on-line) od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.
1. lekcja godz. 8:00 – 8:30
2. lekcja godz. 8:45 – 9:15
3. lekcja godz. 9:30 – 10:00
4. lekcja godz.10:15 – 10:45
5. lekcja godz. 11:00 – 11:30
6. lekcja godz. 11:45 – 12:15
7. lekcja godz. 12:30 – 13:00
 
W dniach od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna.
_____________________________________________
PŁATNOŚĆ ZA OBIADY
Płatność za obiady tylko przelewem. Wpłata musi być dokonana do 10. dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach płatności za obiady można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły. 
Cena za jeden obiad wynosi 5,00 zł. 
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie 
Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia
nr konta:  47  1020  2137  0000  9502  0121  4519
w PKO BP oddział Bogatynia
W TYTULE PŁATNOŚCI PROSZĘ PODAĆ: 
MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO  DZIECKA, KLASA
 
KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2020/2021
SP  w  DZIAŁOSZYNIE
 
01.09.2020 r.    –    Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
19.11.2020  r. –  Dzień otwarty, zebrania rodziców
23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna 
18.01.2021 r. – 31.01.2021 r. Ferie zimowe
02.02.2021 r. Klasyfikacja śródroczna
01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
25.05.2021 r. – 27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty
17.06.2021 r. Klasyfikacja końcoworoczna
25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 
 
        
 
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
16 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
12 listopada 2020 r.
13 listopada 2020 r.
30 kwietnia 2021 r.
4 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.