Ważne ogłoszenie

 

 

 1. Agnieszka Giedrys – główny księgowy
 2. Urszula Kort – starszy księgowy
 3. Edyta Bembnowicz – sekretarz szkoły
 4. Marta Siemiernik –  intendent/konserwator
 5. Irena Wysocka –  sprzątaczka
 6. Kamila Bukowska – kucharz
 7. Iwona Papierz - pomoc kuchenna
 8. Anna Legeżyńska – sprzątaczka/dozorca
 9. Agnieszka Szramska – sprzątaczka
 10. Halina Sudnik – sprzątaczka/dozorca
 11. Nina Szemiel - sprzątaczka/woźna
 12. Anna Leśniewska-Wąsiura - pomoc nauczyciela