Ogólne:

Plan lekcji 2022/2023  
Plan lekcji klas alt
   
Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć zdalnych w szkole alt
   
Wnioski zapisu dziecka na rok szkolny 2022/2023  
Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolego alt
Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej alt
   
Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2021/2022  
Ulotka NNW alt
OWU_NNW_Dzieci_i_Mlodziez_Szkolna_2021 alt
IPID_NNW_Dzieci_Mlodziez_szkolna2021 alt
SIZ2850_Fomrularz Zgłoszenia Szkody_NNW alt
Instrukcja w przypadku wystąpienia szkody NNW  alt
   
Regulamin monitoringu wizyjnego alt
Zajęcia w ramach projektu ,,Cyfrowo kompetentni alt
Wykaz podręczników - religia alt
alt
   

Koncepcja rozwoju 2016-2020

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej dla uczniów 

alt
Regulamin działaności Oddziału Przedszkolnego alt

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW

alt
   
   
PSO z języka polskiego alt
Przedmiotowy System Oceniania z przyrody klasa 4 alt
PZO z fizyki  alt
Przedmiotowy System Oceniania z fizyki alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Geografii kl. V-VIII SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego I-III SP alt
PSO z języka agnielskiego klasy IV - VIII alt
Wymagania edukacyjne język niemiecki alt
Wymagania edukacyjne z historii klasy IV -VIII alt
Wymaga edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie  alt
PSO z religii alt
PSO z wychowania fizycznego klasa IV - VIII alt
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV alt
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V alt
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI  alt
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII alt
Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VIII alt
Wymagania edukacyjne z infomatyki w klasie IV  alt
Wymagania edukacyjne z infomatyki w klasie V alt
Wymagania edukacyjne z infomatyki w klasie VI  alt
Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VII alt
Wymagania edukacyjne z infoamtyki w klasie VIII alt
Wymagania edukacyjne_technika alt
alt


Pedagog:

CHARAKTERYSTYKA  WAD  WYMOWY -  PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA  WSPOMAGAJĄCE  TERAPIĘ  LOGOPEDYCZNĄ alt
Uczeń ma obowiązek alt
PROCEDURY ZAKŁADANIA NIEBIESKIEJ KARTY alt
Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniow oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia uczniow przestępczością i demoralizacją alt
JAK ROZUMIEĆ OPINIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ alt
Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce czytania i pisania alt
Czy jesteś świadomym rodzicem alt
Dlaczego dzieci kłamią alt
Dopalacze alt
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo alt
Mamo Tato alt
Nadopiekuńczość alt
Palenie papierosów szkodzi zdrowiu alt
Praca z dzieckiem alt
Smutek a depresja alt
Spożycie alkoholu przez młodzież alt
Środki uzależniające alt
Świadomość uczuć alt
Troszczę się o ciebie alt
Dobra dyscyplina alt
Sposoby na złe oceny alt
Wspieranie dzicka z nadwagą / otyłością alt