01.09.2022 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
23.12.2022 r. – 31.12.2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna
13.02.2023 r. – 26.02.2023 r. – Ferie zimowe
01.02.2023 r. – Klasyfikacja śródroczna
06.04.2023 r. – 11.04.2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
23.05.2023 r. – 25.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty
15.06.2023 r. – Klasyfikacja końcoworoczna
23.06.2023 r. – Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2022 r.
22 grudnia 2022 r. 2 maja 2023 r. 4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
25 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
31 października 2022 r. 2 listopada 2022 r. 22 grudnia 2022 r. 2 maja 2023 r. 4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
25 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.