Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
nr 38 1020 2137 0000 9802 0229 4338